монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу АНУ-ын мэргэжилтэн An Kim нь БНСУ-аас ирэхдээ визгүй 90 хоногийн хугацаатай орж ирсэн. Монгол Улсад цаашид төсөл дээр ажиллах тул оршин суух зөвшөөр

Admin 2020/09/10 FAQ, Оршин суух зөвшөөрөл

Хариулт:

Энэ тохиолдолд тухайн төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллагын нэр дээр зохих ангиллын визээр уригдаж ирэх ёстой, визгүй зорчих хэлэлцээрийн дагуу орж ирээд төсөл хөтөлбөрт ажиллаж болохгүй. Хэрэв дээрх зөрчлийг илрүүлсэн тохиолдолд Монгол Улсаас албадан гаргах хүртэл арга хэмжээ авдаг болохыг анхаарах хэрэгтэй.