монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИ СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ

Admin 2019/10/11 ХОЙД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Удирдлагын академи Сэлэнгэ аймагт 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгуулсан “Төрийн албаны сургалтын бодлого тогтолцоо, өөрчлөлт, шинэчлэлт”, “Албан тушаалын тодорхойлолт”, “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах нь”, “Албан хэрэг хөтлөлт” сэдэвт сургалтанд мэргэжилтэн Р.Батзаяа, Б.Отгон, Э.Мөнгөнцэцэг нар хамрагдсан.