монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Зүүн бүс дэх газрын даргын албан тушаалд томилогдох удирдах албан хаагчийн сонгон шалгаруулалт явууллаа

Admin 2018/12/20 Мэдээ, мэдээлэл, Судалгаа, мэдээ мэдээлэл, Төрийн албаны салбар зөвлөл

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх Салбар зөвлөл, Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газрын даргын албан тушаалд томилогдох удирдах албан хаагчийн сонгон шалгаруулалтыг явууллаа. Төрийн албаны тухай хууль болон Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан хаагчийг сонгон шалгаруулах журмын дагуу дээрх албан тушаалд нэр дэвшигчид 12 дүгээр сарын 20-ны өдөр буюу өнөөдөр Төрийн албаны зөвлөл дээр ерөнхий мэдлэг, хуулийн сорилын шалгалт өгсөн юм. Ярилцлагын сонгон шалгаруулалтыг Гадаадын иргэн, харьяатын газарт зохион байгуулна.

48377952_2248131405432775_8643380920218288128_n.jpg