монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Зөвлөгөө мэдээллийн тусгай дугаар

Admin 2018/04/10 ЗҮҮН БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

70585060.jpg

Зүүн бүс дэх газар нь 2018 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдрөөс зөвлөгөө мэдээллийн 7058-5060 тусгай дугаартай боллоо.