монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

H-1

 1. Өргөдөл
 2. Гэр бүлээрээ ирэх бол гэрлэлтийн болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээ түүнийг орлох баримт бичиг
 3. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 4. 3.5×4.5 хэмжээний 2 хувь гэрэл зураг
 5. Паспорт, түүний хуулбарын хамт
 6. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-7


Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийг шийдвэрлэх хугацаа 60 хоног.

 1. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 2. Паспорт, түүний хуулбарын хамт
 3. 3.5×4.5 хэмжээтэй 1 хувь гэрэл зураг
 4. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-8 /өргөдөл маягт/

   Оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас өмнө 30 хоногийн өмнө манай байгууллагад материалаа өгсөн байх.

   Тухайн гадаадын иргэн хилийн чанадад байгаа тохиолдолд сунгалт хийлгэх боломжгүй.

 1. Виз хүссэн өргөдөл
 2. Гадаад паспорт

Виз мэдүүлгийг хүлээж авсанаас хойш ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 3 хоногт гүйцэтгэнэ.

Санамж:

 •    Монгол Улсад орж ирсэн өдрөөс ажлын 7 хоногт бүртгүүлэх, орж ирсэн өдрөөс календарийн 21 хоногт оршин суух зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргана.
 •    Хянан шийдвэрлэх хугацаа 60 хоног, сунгалт 30 хоног