монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

H2

 1. Өргөдөл /Гадаадын иргэн, харьяатын газарт гаргасан өргөдөл/
 2. 3 үеийн намтар
 3. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 4. Төрсний гэрчилгээний эх хувь хуулбарын хамт
 5. 3.5×4.5 хэмжээтэй 2 хувь гэрэл зураг
 6. Гадаад иргэний паспорт, түүний хуулбарын хамт
 7. Гэр бүлээрээ ирэх бол гэрлэлтийн болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээ түүнийг орлох баримт бичиг
 8. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-7
 9. Тэмдэгтийн хураамж 88,200₮

Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийг шийдвэрлэх хугацаа 60 хоног.

 1. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 2. Төрсний гэрчилгээний эх хувь хуулбарын хамт
 3. 3.5×4.5 хэмжээтэй 2 хувь гэрэл зураг
 4. Гадаад иргэний паспорт, түүний хуулбарын хамт
 5. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-8 /Өргөдөл маягт/
 6. Тэмдэгтийн хураамж 46,000₮ /Оршин суух үнэмлэхний сунгалтын зай дүүрсэн бол 53,700₮/

 1. Гарах-орох виз хүссэн өргөдөл
 2. Гадаад паспорт

Виз мэдүүлгийг хүлээж авсанаас хойш ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 3 хоногт гүйцэтгэнэ.