монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

H2-F

Монгол Улсын иргэнээс төрсөн 18-аас дээш насны гадаадын иргэний гэр бүлийн гишүүн

 1. Өргөдөл /Гадаадын иргэн, харьяатын газарт гаргасан өргөдөл/
 2. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. Гэр бүлээрээ ирэх бол гэрлэлтийн болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээ түүнийг орлох баримт бичгийн эх хувийг хуулбар болон баталгаат орчуулгын хамт
 4. 3.5×4.5 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг
 5. Гадаад иргэний паспорт, түүний хуулбарын хамт
 6. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-7
 7. Тэмдэгтийн хураамж 77,700₮

Санамж: Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийг шийдвэрлэх хугацаа 60 хоног.

 1. Өргөдөл-маягт/Маягт-8/
 2. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. Гэр бүлийн гишүүдийн гэрлэлтийн баталгаа болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээ түүнийг орлох бичиг /баримтын эх хувийг хуулбар болон баталгаат орчуулгын хамт/
 4. 3.5×4.5 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг
 5. Гадаад иргэний паспорт, оршин суух үнэмлэх эдгээрийн хуулбарын хамт
 6. Тэмдэгтийн хураамж 41,000₮ /Оршин суух үнэмлэхний сунгалтын зай дүүрсэн бол 53,700₮/
 1. Гарах-орох виз хүссэн өргөдөл
 2. Гадаад паспорт

Санамж: Виз мэдүүлгийг хүлээж авсанаас хойш ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 3 хоногт гүйцэтгэнэ.