монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

H3

 1. Өргөдөл /Гадаадын иргэн, харьяатын газарт гаргасан өргөдөл/
 2. Гэр бүлээрээ ирэх бол гэрлэлтийн болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээ түүнийг орлох баримт бичиг
 3. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 4. Оршин суух зөвшөөрөл авах шаардлагатайг нотолсон холбогдох байгууллагын тодорхойлолт
 5. 3.5×4.5 хэмжээтэй 2 хувь гэрэл зураг
 6. Гадаад иргэний паспорт, түүний хуулбарын хамт
 7. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-7
 8. Тэмдэгтийн хураамж 77,700₮

Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийг шийдвэрлэх хугацаа 60 хоног.

 1. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 2. 3.5×4.5 хэмжээтэй 2 хувь гэрэл зураг
 3. Гадаад иргэний паспорт, түүний хуулбарын хамт
 4. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-8 /Өргөдөл маягт/
 5. Тэмдэгтийн хураамж 41,000₮ /Оршин суух үнэмлэхний сунгалтын зай дүүрсэн бол 53,700₮/

 1. Гарах-орох виз хүссэн өргөдөл
 2. Гадаад паспорт

Виз мэдүүлгийг хүлээж авсанаас хойш ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 3 хоногт гүйцэтгэнэ.