монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

H-5

  1. Өргөдөл
  2. Гэр бүлээрээ ирэх бол гэрлэлтийн болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээ түүнийг орлох баримт бичиг
  3. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
  4. 3.5×4.5 хэмжээтэй гэрэл зураг 2 ширхэг
  5. Паспорт, түүний хуулбарын хамт
  6. Шинээр авах бол Мэдүүлгийн хуудас Маягт-7
  7. Сунгалт хийлгэх бол Мэдүүлгийн хуудас Маягт-8
  8. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт бичиг баримт шаардана.


Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийг 60 хоногт шийдвэрлэнэ. Сунгалтыг оршин суух зөвшөөрөл дуусахаас 30 хоногийн өмнө материалаа бүрдүүлж өгнө.