монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Admin 2018/12/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

Зүүн бүс дэх газрын даргын албан тушаалд томилогдох удирдах албан хаагчийн сонгон шалгаруулалт явууллаа

Admin 2018/12/20 Мэдээ, мэдээлэл, Судалгаа, мэдээ мэдээлэл, Төрийн албаны салбар зөвлөл

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх Салбар зөвлөл, Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газрын даргын албан тушаалд томилогдох удирдах албан хаагчийн сонгон шалгаруулалтыг явууллаа.

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/12/03 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 10 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/11/02 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 10 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 3 УЛИРАЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/10/05 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 3 УЛИРАЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНТАЙ ЭНД ДАРЖ ТАНИЛЦАНА УУ.

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 9 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/09/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

  1. Томилогдсон, түр томилогдсон албан хаагчийн талаар:

Тайлангийн хугацаанд:

1.1 Ажилд томилогдсон: 1.2 Шинээр томилогдсон төрийн үйлчилгээний албан хаагч: 1.3 Дэвшүүлэн томилсон: Хангалт үйлчилгээний газрын зохион байгуулагч Г.Мөнхзаяаг Хангалт үйлчилгээний газрын үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр, Хойд бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Н.Ганболдыг Хойд бүс дэх газрын виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтнээр - 2 1.4 Эгүүлэн томилогдсон: Харьяатын газрын мэргэжилтэн Г.Одонгоо -1 1.5 Шилжүүлэн томилсон: Зүүн бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч З.Өлзийбаярыг Буянт-Ухаа дахь газрын Т

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 8 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/09/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

  1. Томилогдсон, түр томилогдсон албан хаагчийн талаар:

Тайлангийн хугацаанд:

1.1 Ажилд томилогдсон: А.Хуанбайг Баруун бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагчаар, Ц.Дүүриймааг Баруун бүс дэх газрын мэргэжилтнээр, Л.Бархасбадийг Зүүн бүс дэх газрын мэргэжилтнээр, 1.2 Шинээр томилогдсон төрийн үйлчилгээний албан хаагч: Ч.Баярсайхан Дорноговь аймаг дахь газарт жолоочоор, Б.Ренчиндорж Зүүн бүс дэх газарт жолоочоор, С.Сайнбилэг Тамгын газарт нарийн бичгийн даргаар, Д.Хоролсүрэн Дорноговь аймаг дахь газрын сүлжээний инженерээр, 1.3 Түр томилогдсон: Э.Чинзоригийг Дорноговь аймаг дахь мэргэжилтнээр түр,...

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 7 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/07/27 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

  1. Томилогдсон, түр томилогдсон албан хаагчийн талаар:

Тайлангийн хугацаанд:

1.1 Түр томилох тухай: Санхүүгийн хэлтсийн нягтлан бодогч Н.Болорцэцэгийн хүүхэд асрах чөлөөтэй хугацаанд Н.Бадамгаравыг түр томилсон.

1.2 Шилжүүлэн томилох тухай: Хяналт шалгалтын газрын хяналтын улсын байцаагч Б.Цэгмидийг Буянт-Ухаа дахь газрын хяналтын улсын байцаагчаар, Тамгын газрын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Э.Цогтжаргалыг Буянт-Ухаа дахь газарт мэргэжилтнээр,

1.3 Сэлгэн ажиллуулах тухай: Эрх зүй, гадаад харилцааны хэлтсийн хуулийн ахлах мэргэжилтэн Г.Ганбатыг Иргэний бүртгэлийн ерөнхий газарт эрх зүй, га

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 6 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/06/29 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

  1. Томилогдсон, түр томилогдсон албан хаагчийн талаар:

1.1 Шинээр төрийн захиргааны албан тушаалд томилсон талаар: Виз, зөвшөөрлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Э.Ууганбаяр, Буянт-Ухаа дахь газрын ахлах мэргэжилтэн Н.Золбаяр нийт 2 албан хаагч томилогдсон.

1.2 Шинээр томилсон төрийн үйлчилгээний албан хаагчид: Хангалт үйлчилгээний газар жолоочоор А.Батбаяр, Тамгын газарт нарийн бичгийн даргаар Б.Уранчимэг, Зүүн бүс дэх газарт жолоочоор Б.Лхагвадорж нарын нийт 3 албан хаагч томилогдсон.

1.3 Түр томилох тухай: Албадан гаргах ажиллагааны хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч Г.Одонгоогийн орон тоонд мэргэ

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Admin 2018/06/20 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

НЭГ. АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААР

1.Томилогдсон, түр томилогдсон албан хаагчийн талаар: № Нэгжийн нэр Томилогдсон албан хаагч Нийт Нийт Дэвшүүлэн Шинээр Түр Шилжүүлэн Сэлгэн Эгүүлэн томилох Шүүхийн шийдвэрээр
ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ
1 Тамгын газар 2 - 1 3 2 - - - - - - - - 5 3 8 2 Виз, зөвшөөрлийн газар - - 1 - 1 - 2 - - - - - - 4 - 4 3 Хяналт, шалгалтын газар 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 4 Харьяатын газар - - - - - - - - - - - - ...

Дэлгэрэнгүй ...