монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалт зохион байгууллаа

Admin 2020/04/22 Мэдээ, мэдээлэл, Төрийн албаны салбар зөвлөл

Өнөөдөр буюу 2020-04-22-ны өдөр Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх салбар зөвлөлөөс Захиргаа, удирдлагын газрын сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Өмнөд бүс дэх газар /Өмнөговь аймагт байршдаг/-ын Дундговь аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн, Зүүн бүс дэх газар /Дорнод аймагт байршдаг/-т мэргэжилтний гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй ...

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлалаа

Admin 2020/02/06 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батласан шийдвэрийг хүргүүлж байна. ЭНД дарж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй ...

ТӨРИЙН АЛБАНЫ 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТУУД

Admin 2020/01/12 Төрийн албаны салбар зөвлөл

ТӨРИЙН АЛБАНЫ 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТУУДЫГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ТОВЧ МЭДЭЭ

Admin 2019/12/13 Төрийн албаны салбар зөвлөл

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ТОВЧ МЭДЭЭГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2019/03/11 Төрийн албаны салбар зөвлөл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлав

Admin 2019/02/02 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батласан шийдвэрийг хүргүүлж байна. ЭНД дарж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй ...

Төрийн албаны зөвлөлийн Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2018 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Admin 2019/01/09 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны зөвлөлийн Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2018 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй ...

Төрийн албаны зөвлөлийн Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан

Admin 2019/01/09 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны зөвлөлийн Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг ЭНД дарж үзнэ үү.

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын "Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, хариуцлагыг сайжруулах жил"-ийн хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагаа, үр дүнгийн тайланг ЭНД дарж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй ...

Б. Даваажавыг Санхүү, хангалт үйлчилгээний газрын даргаар томиллоо

Admin 2018/12/31 Мэдээ, мэдээлэл, Төрийн албаны салбар зөвлөл

“Гадаадын иргэн, харьяатын газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийг батлах тухай” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/227 дугаар тушаалаар Гадаадын иргэн, харьяатын газарт бүтцийн өөрчлөлт хийгдсэн.

Дэлгэрэнгүй ...

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөлөө

Admin 2018/12/25 Мэдээ, мэдээлэл, Төрийн албаны салбар зөвлөл

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар баталсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам”-ыг үндэслэн Гадаадын иргэн, харьяатын газрын зарим албан хаагчид өнөөдөр Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөлөө.

Дэлгэрэнгүй ...