монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

T1-F

 1. Байгууллагын визийн зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг /байгууллагын үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл, гадаадын иргэнийг урих үндэслэл бүхий/
 2. Гадаад иргэний паспортын хуулбар /хүчинтэй хугацаа 6 сараас доошгүй/
 3. Хөрөнгө оруулагч гадаадын иргэний паспорт, оршин суух зөвшөөрлийн хуулбар
 4. Гэр бүлийн гишүүдийн гэрлэлтийн баталгаа болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээ буюу түүнийг орлох бичиг баримтын эх хувийг хуулбар болон баталгаат орчуулгын хамт
 5. Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсхүл итгэмжлэх
 6. Визийн зөвшөөрлийн хураамж 1000₮ /нэг хүн/

Визийн зөвшөөрөл нь бичиг баримт бүрдүүлж өгснөөс хойш ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээ ажлын 3 хоногт гарах ба хариуг мессэжээр хүргэнэ. Мөн 7585-1882 утаснаас 09:00-12:00 цагийн хооронд лавлаж болно.


Санамж: Монгол Улсад ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 хоногийн дотор Гадаадын иргэн, харьяатын газарт бүртгүүлнэ.

 1. Гадаадын иргэний паспорт буюу түүнийг орлох хууль ёсны баримт бичиг, түүний хуулбар
 2. 3.5×4.5 хэмжээтэй цээж зураг 1 хувь
 3. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-1
 • Бүртгэл нь материал бүрдүүлж өгсөнөөс хойш ажлын 3 хоногт гарна.

Санамж: Монгол Улсад орж ирсэн өдрөөс хойш календарийн 21 хоногийн дотор оршин суух зөвшөөрөл хүснэ. 

        
 1. Байгууллагын оршин суух зөвшөөрөл олгохыг хүссэн албан бичиг /байгууллагын үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл, гадаадын иргэнд оршин суух зөвшөөрөл олгох үндэслэл бүхий/
 2. Хөрөнгө оруулагч гадаадын иргэний паспорт, оршин суух зөвшөөрлийн хуулбар
 3. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 4. Гадаад иргэний паспорт, оршин суух зөвшөөрөл түүний хуулбарын хамт
 5. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-5 
 6. 3.5×4.5 хэмжээтэй 1% цээж зураг /хөрөнгө оруулагч гадаадын иргэнтэй хамт мэдүүлж байгаа тохиолдолд шаардлагагүй/
 7. Гэр бүлийн гишүүдийн гэрлэлтийн баталгаа болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээ буюу түүнийг орлох бичиг баримтын эх хувийг хуулбар болон баталгаат орчуулгын хамт
 8. Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсхүл итгэмжлэх
 9. Хурууны хээ өгөх /өмнө өгсөн бол дахин өгөх шаардлагагүй. Насанд хүрээгүй гэр бүлийн гишүүн хүүхдүүд 1 хувь цээж зураг, хурууны хээ өгөхгүй/
 10. Тэмдэгтийн хураамжМонгол Улсад оршин суух үнэмлэх олгох, сунгах үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 3 өдөрт багтаан гүйцэтгэнэ.
        
 1. Байгууллагын оршин суух зөвшөөрөл сунгуулахыг хүссэн албан бичиг /байгууллагын үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл, гадаадын иргэнд оршин суух зөвшөөрөл сунгах үндэслэл бүхий/
 2. Хөрөнгө оруулагч гадаадын иргэний паспорт, оршин суух зөвшөөрлийн хуулбар
 3. Гадаад иргэний паспорт, оршин суух зөвшөөрөл түүний хуулбарын хамт
 4. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 5. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-5 
 6. 3.5×4.5 хэмжээтэй 1% цээж зураг /хөрөнгө оруулагч гадаадын иргэнтэй хамт мэдүүлж байгаа тохиолдолд шаардлагагүй/
 7. Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсхүл итгэмжлэх
 8. Тэмдэгтийн хураамж
 1.  Уригч байгууллагын албан бичиг
 2. Гадаад паспорт

 

Виз мэдүүлгийг хүлээж авсанаас хойш ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 3 өдөрт гүйцэтгэнэ.

Хураамж:

 • Тус газрын мэргэжилтэн зөвшөөрсөн тохиолдолд төлбөрийг төлнө.
 • Нэг удаагийн гарах-орох виз-54,000₮
 • Хоёр удаагийн гарах-орох виз-81,000₮
 • Олон удаагийн гарах-орох виз /6 сар хүртэлх / 126.000₮
 • Олон удаагийн гарах-орох виз /1 жил хүртэлх / 252.000₮
 • Долларыг тухайн өдрийн ханшаар бодон тооцно.
 1. Уригч байгууллагын хасалт хийлгэх тухай албан бичиг
 2. Гадаад иргэний паспорт, оршин суух үнэмлэх /эх хувь хуулбарын хамт/